Hopplösa eller möjliga pappor? – om motivationsarbete

Rikskriscentrum webbinarium med Göran Lindén, socionom med lång och bred erfarenhet av behandlingsarbete och myndighetsutövning inom ramen för våld i nära relationer. I samarbete med olika socialtjänster har han utvecklat motivationsmetoden MPV – möta Pappor/Föräldrar med Våldsproblematik. 

Orosanmälningar om barn på grund av våld är den mest förekommande kontakten som socialtjänsten har med föräldrar med egen våldsproblematik.

Relationellt perspektiv på våld i nära relationer

Rikskriscentrum webbinarium med Justine van Lawick, psykolog och familjeterapeut från Holland. Justine har författat ett flertal böcker och är en internationellt anlitad föreläsare inom området för konflikt och våld i nära relationer.

Psykologen och familjeterapeuten Justine van Lawick redogör för sitt arbete med behandling och stöd till hela familjen och om hennes syn på betydelsen av dynamiken familjemedlemmarna emellan.