Att samverka kring organisering av en kris- och våldsmottagning

I Karlstad har man sedan lång tid en samverkan mellan kommuner, Regionen och Svenska kyrkan för att kunna erbjuda samtalsstöd till personer i kris. Utifrån denna modell samverkar idag huvudmännen för Krismottagningen, Region Värmland och Karlstad kommun, med Länsstyrelsen för att kunna erbjuda behandlingsinsatser till alla invånare i Värmlands län. Lyssna till Mats och Magnus som delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan och organisering av en kris- och våldsmottagning och de insatser till våldsutövare som mottagningen erbjuder. 

Föreläsare: Mats Gärdsvik Wilhelmsson, beteendevetare och KBT-terapeut, samtalsterapeut på SamtalsAkuten, Krismottagningen för män samt KAST Värmland

Magnus Andersson, socionom och enhetschef inom Karlstad kommun för bl.a. Krismottagningen för män i Karlstad