Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning

Välkomna alla medlemmar i Rikskriscentrum årsmöte och föreläsningsdag på temat hbtq!

Nu drar det ihop sig till årsmöte för Rikskriscentrum, i samband med detta kommer vi att erbjuda en föreläsning för medlemmarna kring hbtq frågor, normer och värderingar. Föreläsningen skall vara en grund som senare under året kommer fyllas på.  Socialstyrelsen beviljade oss pengar för att utveckla detta inom föreningar och fokus kring ämnet genomsyrar årets planering.

Dagens Föreläsare är Frida Darj.

Hon arbetar på Länsstyrelsen Skåne med mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare har hon arbetat på RFSL Ungdom och publicerat ett antal rapporter om hbtq-personers livsvillkor och utsatthet för våld, samt arbetat med att utveckla och sprida normkritiska metoder för värdegrunds arbete.

Motioner till årsmötet skall senast ha inkommit tre veckor innan årsmötets datumen dvs. 4 april. Dessa skickas till Rikskriscentrums officiella mail.

Två veckor innan årsmötet kommer verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, revisions berättelse, räkenskapsredovisning osv skickas ut till kontaktpersonerna som sedan får distribuera ut dom.

 

Dagens program

10.00–10.30.  Fika

10.30–12.30   Föreläsning HBTQ

12.20–13.30   Lunch

13.30–15.00   Årsmöte

15.00–15.30  Fika.    De som inte skall närvara på det konstituerande mötet så avslutas dagen här.

15.30–16.30   Konstituerande möte

 

Rikskriscentrum står för lokal, lunch och fika, resan betalar var och en själv.

 

Anmälan sker till kassör kjell.norden@jonkoping.se . Glöm inte meddela om ni har någon form av mat intolerans/allergi. Senaste datum för anmälan 2018-03-30.

 

Välkomna //  Marie Persson Ordförande i Rikskriscentrum

 

 

 

 

Rikskriscentrums årsmöte 25 april 2018

Plats: Nässjö, Högland hotell

Kl  13.30 -15.00

 

Förslag till dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Fastställande av röstlängd.
 • 3 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 • 4 Val av ordförande till årsmötet.
 • 5 Val av sekreterare till årsmötet.
 • 6 Val av två justerare, tillika rösträknare.
 • 7 Fastställande av dagordning.
 • 8 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2016.
 • 9 Räkenskapsredovisning
 • 10 Revisionsberättelsen och godkännande av balans- och resultaträkning.
 • 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 12 Val av styrelse. Se valberedningens förslag i separat fil
 • 13 Beslut om firmatecknare.
 • 14 Val av revisor.
 • 15 Val av valberedning.
 • 16 Fastställande av budgetplan för 2017.
 • 17 Ansökningar om medlemskap i Rikskriscentrum
 • 18 Inkomna Motioner
 • 19 Proportion från styrelsen
 • 20 Mötets avslutande.