Välkommen till Rikskriscentrums nya hemsida!

Vi hoppas att hemsidan ska bli ett lyft för alla våra besökare. Både för dig som medlem i Rikskriscentrum och för dig som allmän besökare.

Nytt på hemsidan är att vi nu har öppnat Facebook för allmänheten. Så engagera dig och delta i debatten mot våld i nära relationer!

Vi kommer att ha en omvärldsbevakning som saknades tidigare och ha möjlighet att länka vad som publiceras i dags- och fackpress.

Vi lanserar en kalender öppen för medlemsmottagningarnas aktiviteter.

Vi har också underlättat för dig som söker information om våra medlemsmottagningar runt om i landet.

Rikskriscentrums årsmöte hölls i maj. Ny styrelse är formerad. Vi hälsar särskilt Sören Gustavsson, Manscentrum i Falun, Peter Andersson, Manscentrum i Östra Södertörn och Helen Elmqvist, Familjefrid i Hässleholm välkommen i styrelsen. (handlingar från årsmötet finner du på annan plats på hemsidan).

Efter sommarens lägre aktivitet startar höstarbetet med ansökan om statsbidrag för 2017. Höstens arbete i övrigt kommer att koncentreras på opinionsbildande arbete och att vår nya hemsida blir så attraktiv som möjligt. Vi kommer att koncentrera verksamheten på det våldsförebyggande arbetet. Rikskriscentrum har alltid hävdat att vi, om vi ska bli framgångsrika i kampen mot våld i nära relationer, måste möta människor (läs gärna män) på ett så tidigt stadium som möjligt. Helst långt innan det första slaget är utdelat. Gärna när den ”nära relationen” inte längre känns så nära. När skilsmässoflaggan ännu inte har hissats men kanske har letats fram ur gömmorna.