Välkommen till konferens den 22 mars 2019

Välkommen till konferens den 22 mars 2019. En dag om behandling av män i kris. Konferensen vänder sig till dig i Stockholms län som arbetar med våld i nära relationer och kommer i kontakt med våldsutövare.

Manscentrum konferens inbjudan 2019