Vem blir en våldsutövare?

Rikskriscentrum webbinarium med Ulrika Haggård, forskare och kliniker, som har arbetat vid bland annat Karolinska Institutet, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Ulrika Haggårds föreläsning fokuserar på en studie om triggers (utlösande faktorer) för partnervåld och sexualbrott hos dömda förövare. Forskningsmetoden, case-crossover design, som använts för att studera detta är relativt ny inom fältet, varför även en metodologisk genomgång kommer att göras.

Ulrikas huvudsakliga forskningsområde har handlat om att förbättra kliniska bedömningar avseende bland annat risken för återfall i brott i olika populationer, utvärdera interventioner som syftar till att minska våld samt implementeringen av olika preventiva insatser.