Webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedvetna.

http://www.kunskapsguiden.se/Ekonomiskt-bistand/Webb-utbildningar/Sidor/Att-synliggora-normer-i-socialtjansten-med-ett-hbtq-perspektiv.aspx