Rikskriscentrum är en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer

Rikskriscentrum organiserar mottagningar som bedriver professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer genom rådgivning, samtalsstöd och/eller behandling till personer som använder eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Många av medlemmarna erbjuder dessutom behandling och stöd till våldsutsatta och deras barn.

Webbinarier