Välkommen till Rikskriscentrum

– en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.

Rikskriscentrum organiserar mottagningar som bedriver professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer genom rådgivning, samtalsstöd och/eller behandling till personer som använder eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Många av medlemmarna erbjuder dessutom behandling och stöd till våldsutsatta och deras barn.

Läs mer

Aktuellt

Olika typer av partnervåld och partnervåldsutövare

Partnervåld är ett komplext fenomen med många olika orsaker och som kan yttra sig på flera olika sätt. Trots dessa variationer kan forskningen urskilja viktiga mönster, både vad gäller våldet och våldsutövarna. Föreläsningen kommer att redogöra för dessa mönster genom att fokusera på de typologier av partnervåld och partnervåldsutövare som återkommande funnit stöd i forskning och som är av praktisk relevans i arbetet med riskbedömning och riskhantering.