Välkommen till Rikskriscentrum

– en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.

Rikskriscentrum organiserar mottagningar som bedriver professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer genom rådgivning, samtalsstöd och/eller behandling till personer som använder eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Många av medlemmarna erbjuder dessutom behandling och stöd till våldsutsatta och deras barn.

Läs mer

Aktuellt