Välkommen till Rikskriscentrum

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.
Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Medlemsorganisationerna är kriscentra för män, mansmottagningar och integrerade mottagningar för våldsutsatta och våldsutövare oavsett kön samt för barn som har upplevt våld.

Läs mer

Aktuellt