Välkommen till Rikskriscentrum

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.
Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Medlemsorganisationerna är kriscentra för män, mansmottagningar och integrerade mottagningar för våldsutsatta och våldsutövare oavsett kön samt för barn som har upplevt våld.

Läs mer