Kontakt

Kontaktpersoner

Marie Persson - Ordförande
Familjefridsteamet i Hässleholm
marie.persson@hassleholm.se

Margot Olsson - Vice Ordförande
Samordnare Malmö stad
margot.olsson@malmo.se

Kjell Nordén - Kassör
Alternativ till våld i Jönköping
kjell.norden@jonkoping.se

Sabina Kullberg - Ledamot
Kriscentrum i Kristianstad
sabina.kullberg@kristianstad.se

Irena Rozenberg - Ledamot
Kriscentrum Malmö samtalsmottagning
irena.rozenberg@malmo.se

Kirsi Dufva - Suppleang
Utväg i Södra Älvsborg
kirsi.dufva@vgregion.se

Anette Eneroth-Larzen - Suppleang
Familjefrid Kronoberg
anette.eneroth-larzen@vaxjo.se