Kontakt


Epost: info@rikskriscentrum.se
Org nr: 80 24 33-9775
Plusgiro: 44 37 695-2

Rikskriscentrum
Kansli
c/o Vidar Salvigsen
Mejerivägen 8
263 91 Höganäs
Mobil 0735-397526


Kontaktpersoner

Johnny Jakobsson - Ordförande
Kriscentrum för män "Stickan" Gävle
johnny.jakobsson@svenskakyrkan.se

Peter Ericsson - Vice Ordförande
Manscentrum Östra Södertörn
peter.erikson@haninge.se

Marie Persson - Kassör
Hässleholms familjefridsteam
marie.persson@hassleholm.se

Kirsi Dufva - Ledamot
Utväg Södra Älvsborg
kirsi.dufva@vgregion.se

Vidar Salvigsen - Sekreterare/kansli
info@rikskriscentrum.se

Daniel Johansson - Webbansvarig
daniel.a.johansson@ornskoldsvik.se