Styrelsen

Rikskriscentrums styrelse består av:

Ordförande Pelle Jansson Manscentrum (i Stockholm)

Kassör Tomas Wetterberg Örebro Läns Mansmottagning (i Örebro)

Ledamot Carina Persson Kriscentrum mellersta Skåne ( i Lund)

Ledamot Maria Dexborg Kriscentrum Malmö Samtalsmottagning (i Malmö)

Ledamot Magnus Andersson Krismottagning för män (i Karlstad)