Styrelsen

Rikskriscentrums styrelse 2021 består av:

Ordförande Pelle Jansson Manscentrum (i Stockholm)

Kassör Irena Rozenberg Kriscentrum Malmö Samtalsmottagning

Ledamot Staffan Persson Kriscentrum mellersta Skåne ( i Lund)

Ledamot Anna Morin Centrum mot våld, CMV (i Luleå)

Ledamot Magnus Andersson Krismottagning för män (i Karlstad)