Om Rikskriscentrum

Rikskriscentrum är en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer. Våra medlemsorganisationer arbetar med män i kris och mäns våld mot kvinnor i utifrån kriscentra, mansmottagningar och våldsmottagningar.

Rikskriscentrums styrelse 2020:

Ordförande: Pelle Jansson

mottagning: Manscentrum (i Stockholm)

e-post: pelle@manscentrum.se

 

Kassör: Irena Rozenberg

mottagning: Kriscentrum Malmö Samtalsmottagning

e-post: irena.rozenberg@malmo.se

 

Ledamot: Staffan Persson

mottagning: Kriscentrum mellersta Skåne ( i Lund)

e-post: staffan.persson@lund.se

 

Ledamot: Anna Morin

mottagning: Centrum mot våld, CMV (i Luleå)

e-post: anna.morin@soc.lulea.se

 

Ledamot: Magnus Andersson

mottagning: Krismottagning för män (i Karlstad)

e-post: magnus.andersson@karlstad.se

 

Suppleant: Sabina Kullberg

e-post: sabina.kullberg@eslov.se