Om Rikskriscentrum

Riksorganisationen Rikskriscentrum är en demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden organisation som sedan 1997 samlat mottagningar som bedriver professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer bl.a. genom rådgivning, samtalsstöd och/eller behandling till personer som använder eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Utöver nämnda gemensamma verksamhetsområde erbjuder dessutom många av medlemsmottagningarna behandling och stöd till våldsutsatta och deras barn.

Rikskriscentrums fokus är att främja och utveckla behandlingsarbete med våldsutövare med det överordnande syftet att allt våldsamt beteende ska upphöra eller förhindras att utvecklas. Arbetet ska präglas av ett tydligt säkerhetstänkande och uppmärksammande av partners och barns situation vid våld i nära relationer.

Rikskriscentrum har även som mål att arbeta förebyggande mot våld i bemärkelsen att stödja medlemmarna i det våldspreventiva arbetet som bedrivs på mottagningarna. Ett arbete som sker på både indikerad nivå, mot dem som redan använt våld och på en selektiv nivå, där det finns stor risk för ett våld ska trappas upp. Utifrån ovan är föreningens strävan att vara en självklar aktör i samhällets samlade arbete med kunskapsspridning inom området för våld i nära relationer.

Rikskriscentrums uppgift som samlande organisation för mottagningarna, är att skapa forum för erfarenhetsutbyte och utbildning, arbeta utåtriktat med att ge dessa frågor uppmärksamhet och slutligen agera som aktiv strategisk samarbetspartner i olika utvecklingsfrågor med andra organisationer och myndigheter.