Rikskriscentrums plattform

Rikskriscentrums policydokument skapades november 2005

Reviderad april 2006, dec 2006, april 2009 och maj 2010, oktober 2021

Om Rikskriscentrum

Riksorganisationen Rikskriscentrum har sedan 1997 samlat mottagningar som bedriver professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer bl.a. genom rådgivning, samtalsstöd och/eller behandling till personer som använder eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Många av medlemsmottagningarna erbjuder dessutom behandling och stöd till våldsutsatta och deras barn.

Vår policy

Samtliga medlemsmottagningar i Rikskriscentrum arbetar enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen. Rikskriscentrum ansluter sig till de policyfrågor som ingår i dessa lagar.

Vår vision

Rikskriscentrums vision är att behandlingsarbete/stöd för våldsutövare i nära relation ska främjas och utvecklas i syfte att allt våldsamt beteende ska upphöra och förhindras.

Våra mål

  • rikta särskilt fokus på behandlingsarbete/stöd i destruktiva och våldsamma relationer
  • arbeta förebyggande mot våld i bemärkelsen att stödja medlemmarna i det våldspreventiva arbetet som bedrivs av medlemsmottagningarna.
  • stödja samverkan mellan medlemsmottagningarna inom organisationen
  • skapa forum för erfarenhetsutbyte och utbildning för medlemmarna
  • samverka med andra organisationer och myndigheter inom verksamhetsområdet