Gratis webbinarier

Välkommen att delta i våra kostnadsfria webbinarier!

Sedan starten hösten 2020 producerar Rikskriscentrum sex stycken entimmars webbinarier per år, på temat våldsutövare. Syftet med webbinarierna är att sprida kunskap om ämnet och vänder sig till professionella som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen våldsutövare. Webbinarierna sänds i realtid och består av en föreläsningsdel med efterföljande intervju- och frågestund.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Höstens webbinarieprogram publiceras här i början av september 2023. Om du vill få prorammet mailat till dig går det bra att anmäla dig här.

TIDIGARE WEBBINARIER

Webbinarieprogrammet våren 2023

Föreläsare: Joakim Petersson, fil.dr, lektor i kriminologi vid Örebro universitet

RISKSAM – ATT HANTERA RISK FÖR VÅLD I NÄRA RELATION

Pågående forskningsprojektet (RISKSAM) bedrivs i samarbete med socialtjänsten och polisen i region Bergslagen. Syftet med projektet är att implementera en strukturerad arbetsmodell, kallad ”RISKSAM”, för att underlätta arbetet med riskhantering och samverkan (både inom och mellan myndigheter) i ärenden som rör våld i nära relation. Joakim beskriver hur modellen kan användas i arbetet med både våldsutövare och utsatta.

torsdag 16 mars kl.13:00-14:00

Föreläsare: Jenny Yourstone, fil.dr i psykologi, Stockholms universitet och Södertörns högskola

HEDERSRELATERADE KONTEXTER MED SÄRSKILT FOKUS PÅ FÖRÖVARNA

Med utgångspunkt från många års forskning om bl.a. olika typer av våldsbrott fokuserar Jenny i denna föreläsning särskilt på den hedersrelaterade kontexten, vad som utmärker hedersvåldsförövare och vad som skiljer dessa från partnervålds-förövare samt vilka utmaningar som finns i bemötande av denna grupp.

torsdag 11 maj kl. 13:00-14:00

Föreläsare: Dan Wetterborg, leg. psykolog och med.dr, Karolinska Institutet och Prima vuxenpsykiatri i Liljeholmen, Stockholm

DIALEKTISK BETEENDETERAPI FÖR VÅLDSUTÖVARE MED EMOTIONELL INSTABILITET

Dan berättar om sina erfarenheter från drygt tio års arbete med behandling av män (och kvinnor) med våldsamma beteenden och samtidig psykiatrisk sjuklighet. Han berättar också om aktuell forskning på området och om hur behandlingen med DBT för våldsutövare med emotionell instabilitet, gick från pilotprojekt till ordinarie del av utbudet vid den psykiatriska mottagning där Dan arbetar.

torsdag 1 juni kl. 13:00-14:00

Så funkar det

Webbinarierna är kostnadsfria och för att delta behövs en dator eller mobiltelefon. Alla som anmäler sig får ett bekräftelsemejl med vidare instruktioner och anslutningslänk till webbsändningen. Detta skickas ut ett par dagar före webbinarietillfället. 

För frågor kontakta: Info@rikskriscentrum.se

TIDIGARE WEBBINARIER