Gratis webbinarier

Välkommen att delta i våra kostnadsfria webbinarier!

Sedan starten hösten 2020 producerar Rikskriscentrum sex stycken entimmars webbinarier per år, på temat våldsutövare. Syftet med webbinarierna är att sprida kunskap om ämnet och vänder sig till professionella som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen våldsutövare. Webbinarierna sänds i realtid och består av en föreläsningsdel med efterföljande intervju- och frågestund.

Varmt välkommen att anmäla dig!

TIDIGARE WEBBINARIER

Webbinarieprogrammet hösten 2023

föreläsare: Lucas Gottzén,
professor i barn- och ungdomsvetenskap

VÅLDSUTÖVANDE MÄNS VÄG TILL BEHANDLING

Utifrån intervjuer med unga och vuxna män som utövat våld i nära relation diskuterar Lucas männens vägar till frivillig behandling. Männen beskriver hur de kommer till insikt om sitt våld antingen före eller under behandlingen, men också hur de har återvänt till behandling. 

onsdag 4 oktober kl.13:00-14:00

föreläsare:
Mats Gärdsvik Wilhelmsson, beteendevetare och KBT-terapeut
och
Magnus Andersson, enhetschef, Karlstad kommun

ATT SAMVERKA KRING ORGANISERING AV EN KRIS- OCH VÅLDSMOTTAGNING

I Karlstad har man sedan lång tid en samverkan mellan kommuner, Regionen och Svenska kyrkan för att kunna erbjuda samtalsstöd till personer i kris. Utifrån denna modell samverkar idag huvudmännen för Krismottagningen, Region Värmland och Karlstad kommun, med Länsstyrelsen för att kunna erbjuda behandlingsinsatser till alla invånare i Värmlands län. Lyssna till Mats och Magnus som delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan och organisering av en kris- och våldsmottagning och de insatser till våldsutövare som mottagningen erbjuder.

onsdag 15 november kl.13:00-14:00

föreläsare:
Joakim Petersson, lektor i kriminologi
och
Susanne Strand, docent i kriminologi

OLIKA TYPER AV PARTNERVÅLD OCH PARTNERVÅLDSUTÖVARE

Partnervåld är ett komplext fenomen med många olika orsaker och som kan yttra sig på flera olika sätt. Trots dessa variationer kan forskningen urskilja viktiga mönster, både vad gäller våldet och våldsutövarna. Föreläsningen kommer att redogöra för dessa mönster genom att fokusera på de typologier av partnervåld och partnervåldsutövare som återkommande funnit stöd i forskning och som är av praktisk relevans i arbetet med riskbedömning och riskhantering.

onsdag 6 december kl.13:00-14:00

Så funkar det

Webbinarierna är kostnadsfria och alla som anmäler sig är garanterad en plats. Vidare instruktion och anslutningslänk till webb-sändningen kommer via e-post ett par dagar före webbinarietillfället. OBS! glöm inte att notera datumet i din kalender.

För frågor kontakta: Info@rikskriscentrum.se

TIDIGARE WEBBINARIER