Gratis webbinarier

Välkommen till våra våra kostnadsfria webbinarier!

Sedan starten hösten 2020 producerar Rikskriscentrum sex stycken entimmars webbinarier per år, på temat våldsutövare. Syftet med webbinarierna är att sprida kunskap och vänder sig till professionella som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen våldsutövare. Webbinarierna består av en föreläsningsdel med efterföljande intervju- och frågestund. 

Ingen anmälan krävs!

Tidigare direktsända webbinarier ersätts fr.o.m. våren 2024 med förinspelade webbbinarier som släpps på utsatt datum under våren. Detta innebär att föranmälan inte krävs.

Om du önskar få information om kommande webbinarier, med information om innehåll och publiceringsdatum, mailat till dig går det bra att anmäla sig här.

Varmt välkommen att titta!

TIDIGARE WEBBINARIER

Webbinarieprogrammet våren 2024

Föreläsare: Calle Brunell och Magnus von Campenhausen, leg. psykologer på Manscentrum i Stockholm

DEN INLEDANDE FASEN I BEHANDLING AV VÅLDSUTÖVARE

I webbinariet får vi träffa Calle och Magnus, leg. psykologer som samtalar kring den inledande fasen i behandling av våldsutövare. De delar med sig av sina kliniska erfarenheter, reflektioner och konkreta interventioner som de använder i sitt arbete på krismottagningen Manscentrum i Stockholm, under de första samtalen med sina klienter.

OBS! webbinariet har tyvärr utgått

Föreläsare: Jonas Lander, polismyndigheten och Ulrika Lind, Malmö stad

TRYGG RELATION – FRI FRÅN VÅLD (IPVI-metoden)

Intimate Partner Violence Intervention (IPVI) är en amerikansk brottsförebyggande strategi mot brott/våld mellan partners/f.d. partners. IPVI har sitt ursprung i National Network for Safe Communties (NNSC), samma organisation som ligger bakom Sluta Skjut (GVI). Polisen tillsammans med socialtjänsten och frivården Malmö fokuserar nu på att synliggöra och rikta sina gemensamma krafter mot våldsutövare på ett systematiskt och strukturerat sätt, där kartläggning av gärningspersoner inom våld i nära relation bedrivs för första gången. I webbinariet får vi ta del av projektledarnas erfarenheter av utvecklings i projektet så här långt.

tillgänglig onsdag 24 april

Föreläsare: Erika Schenell och Ellinor Hallebro, Kriminalvården

PREDOV – ETT NYTT BEHANDLINGSALTERNATIV FÖR KOMMUNERNA I ARBETET MED VÅLDSUTÖVARE

Webbinariet innehåller en presentation av Kriminalvårdens eget framtagna behandlings-program Predov (Preventing Domestic Violence) samt det regeringsuppdrag som myndigheten fått att anpassa och testa programmet i kommunala verksamheter. Erika och Ellinor berättar om implementeringsprocessen i kommunerna och hur långt arbetet kommit.

tillgängligt onsdag 29 maj

TIDIGARE WEBBINARIER