Remisssvar till Arbetsmarknadsdepartementet

Rikskriscentrums remissvar på utredningen om en ny modell för statsbidrag till vissa organisationer inom brottsofferområdet.

Remissvar