Arbetet med våld i nära relation ur ett advokatperspektiv

Advokaterna Thomas Bodström och Hanna Larsson Rampe från Advokatbyrån Thomas Bodström beskriver hur arbetet med ett brottmål går till, från första kontakten med klient till dess målet är slutligen avgjort. Frågeställningar som rör samarbetet mellan klient och advokat, hur man arbetar för att presentera bevisning samt olika påföljder och kostnader i samband med brottmål lyfts också fram. Utöver detta berättar de om uppdraget som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.