Dialektisk beteendeterapi för våldsutövare med emotionell instabilitet

Dan Wetterborg berättar om sina erfarenheter från drygt tio års arbete med behandling av män (och kvinnor) med våldsamma beteenden och samtidig psykiatrisk sjuklighet. Han berättar också om aktuell forskning på området och om hur behandlingen med DBT för våldsutövare med emotionell instabilitet, gick från pilotprojekt till ordinarie del av utbudet vid den psykiatriska mottagning där Dan arbetar.