Från förövarperspektivet till utövare och utsatt

I ett studiosamtal från Lund möter vi tre erfarna behandlare från mottagningen Kriscentrum mellersta Skåne, som samtalar om hur synen på våldsutövare och behandlingen av dessa förändrats över tid. De diskuterar bl.a. frågor som rör klienters individuella behov, skillnader och likheter mellan klienter och vikten av relationen i mötet. I samtalet medverkar Staffan Persson, Elin Holgersson och Smadar Persson.