Gruppbehandling av våldsutövare

Föreläsarna resonerar om utmaningar och möjligheter med att bedriva gruppbehandling med personer som utövat våld i nära relation, ett arbete som utgår från Utvägs och Per Isdals modell Ickevåldsgrupp för män. De beskriver behandlingsstrukturen och samtalar om frågor som rör rekrytering, behandlingsprocessen och hur de märker om arbetet gör skillnad.