Hedersrelaterade kontexter med särskilt fokus på förövarna

Med utgångspunkt från många års forskning om bl.a. olika typer av våldsbrott fokuserar Jenny Yourstone i denna föreläsning särskilt på den hedersrelaterade kontexten, vad som utmärker hedersvåldsförövare och vad som skiljer dessa från partnervålds-förövare samt vilka utmaningar som finns i bemötande av denna grupp.