Hopplösa eller möjliga pappor? – om motivationsarbete

Orosanmälningar om barn på grund av våld är den mest förekommande kontakten som socialtjänsten har med föräldrar med egen våldsproblematik. Genom ett systematiskt motivationsarbete är det möjligt att förändra konfliktfyllda möten, undandraganden och förnekanden till konstruktiva dialoger om föräldraansvar utifrån barns behov av trygghet och säkerhet.

Rikskriscentrum webbinarium med Göran Lindén, socionom med lång och bred erfarenhet av behandlingsarbete och myndighetsutövning inom ramen för våld i nära relationer. I samarbete med olika socialtjänster har han utvecklat motivationsmetoden MPV – möta Pappor/Föräldrar med Våldsproblematik.