Krisens betydelse för behandlingsarbetet med våldsutövare

I drygt 30 år har Manscentrum i Stockholm arbetat med män i kris och behandling av våldsutövare. Där arbetar sedan många år leg. psykologerna Magnus von Campenhausen och Ulf Calvert, som menar att behandling av människors kriser kan möjliggöra att våld inte behöver uppstå.

I webbinariet samtalar de om den betydelse som krisperspektivet haft i deras mångåriga arbete och nyttan med att vara en krismottagning och inte en renodlad våldsmottagning.