Olika typer av partnervåld och partnervåldsutövare

Partnervåld är ett komplext fenomen med många olika orsaker och som kan yttra sig på flera olika sätt. Trots dessa variationer kan forskningen urskilja viktiga mönster, både vad gäller våldet och våldsutövarna. Föreläsningen kommer att redogöra för dessa mönster genom att fokusera på de typologier av partnervåld och partnervåldsutövare som återkommande funnit stöd i forskning och som är av praktisk relevans i arbetet med riskbedömning och riskhantering.