Partnerkontakt – Lättare utan, bättre med

Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen är en av Sveriges största kommunala krismottagningar. Här möter man både personer som använder våld i nära relation och personer som blir utsatta. Man möter även barn som upplevt våld mellan de vuxna. Andreas Hansson, socionom, berättar om verksamheten och fokuserar särskilt på mottagningens arbete med partnerkontakt.