PREDOV – Ett nytt behandlingsalternativ för kommunerna i arbetet med våldsutövare

Webbinariet innehåller en presentation av Kriminalvårdens eget framtagna behandlings-program Predov (Preventing Domestic Violence) samt det regeringsuppdrag som myndigheten fått att anpassa och testa programmet i kommunala verksamheter. Erika och Ellinor berättar om implementeringsprocessen i kommunerna och hur långt arbetet kommit.