Relationellt perspektiv på våld i nära relationer

Rikskriscentrum webbinarium med Justine van Lawick, psykolog och familjeterapeut från Holland. Justine har författat ett flertal böcker och är en internationellt anlitad föreläsare inom området för konflikt och våld i nära relationer.

Psykologen och familjeterapeuten Justine van Lawick redogör för sitt arbete med behandling och stöd till hela familjen och om hennes syn på betydelsen av dynamiken familjemedlemmarna emellan.