Response based practice, våldsanvändning och unga män

Metoden Respons Based Practice (RBP) och hur RBP fungerar i arbetet med våldsutövare är fokus för Lena Berg och Johan Nikulas föreläsning. De berättar om hur RBP är hjälpsamt i mötet med unga män som kontrollerar, kränker och använder våld mot sin partner/dejt. De lyfter även det specifika med att prata med unga män (15-25 år).