RISKSAM – att hantera risk för våld i nära relation

Pågående forskningsprojektet (RISKSAM) bedrivs i samarbete med socialtjänsten och polisen i region Bergslagen. Syftet med projektet är att implementera en strukturerad arbetsmodell, kallad ”RISKSAM”, för att underlätta arbetet med riskhantering och samverkan (både inom och mellan myndigheter) i ärenden som rör våld i nära relation. Joakim beskriver hur modellen kan användas i arbetet med både våldsutövare och utsatta.