Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!

MVU – Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, är sedan många år medlemmar i Rikskriscentrum och har ca 20 års erfarenhet av att framgångsrikt behandla våldsutövare individuellt och i grupp. Många av deras klienter har uttryckt behov av att också få hjälp med att bearbeta bakomliggande traumatiska våldsupplevelser från uppväxten. Under 2020 inleddes därför ett treårigt projekt med syfte att trygga miljö och uppväxtvillkor för barn till våldsutövare genom att erbjuda traumabearbetning i grupp. Behandlingen består av psykoedukation kring trauma, mentalisering och föräldraskap, samt traumabearbetning med hjälp av EMDR terapi i grupp.