Våld i nära relationer ur ett barnperspektiv

Rikskriscentrum webbinarium med Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och gästprofessor i kriminologi vid Stockholms universitet. Margaretas föreläsning tar upp hennes senaste forskning som handlar om vad barnen gör när våldet pågår och vad omgivningens responser betyder för dem.

I ett betänkande från Justitiedepartementet (SOU 2019:32) föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att låta barn bevittna våld mot närstående. Med anledning av detta aktualiseras frågan om hur våldet ter sig ur ett barnperspektiv.