Våldsutövande mäns väg till behandling

Utifrån intervjuer med unga och vuxna män som utövat våld i nära relation diskuterar Lucas Gottzén männens vägar till frivillig behandling. Männen beskriver hur de kommer till insikt om sitt våld antingen före eller under behandlingen, men också hur de har återvänt till behandling.