Välj att sluta: en nationell telefonlinje för våldsutövare

Från och med januari 2021 har Sverige en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld. Men projektet startade redan som pilot 2019. Ulf och Christina har båda varit med från starten av projektet och berättar nu om bakgrunden, lärdomar och förväntningarna på projektet som nu går in i en mer omfattande fas, med hela landet som upptagningsområde.

OBS! endast ljudupptagning