Viktiga verktyg och lärdomar i arbetet med våldsutövare

Leg. psykoterapeut Kjell Nordén och leg. psykolog Dan Rosenqvist delar med sig av sina erfarenheter som behandlare och utbildare i metoden Samtal om våld. Under presentationen görs nedslag i centrala behandlingsverktyg i mötet med personer som utövat våld i nära relation. Fokus för presentationen är kliniskt arbete med vanmakt och känsloreglering.