Medlemskap

Rikskriscentrum har som mål att vara en förmedlande länk mellan de olika medlemsorganisationerna samt att tillvarata medlemsorganisationernas intressen.

Vid slutet av 2020 hade Rikskriscentrum 27 medlemsmottagningar som bedriver professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer och behandling av våldsutövare. Det sammanlagda antalet individer som arbetar på mottagningarna är ca 100 behandlare och verksamhetsansvariga.