Rikskriscentrums rapport ”Att arbeta med partnerkontakt i behandling av våldsutövare”

Rapporten är framtagen av Rikskriscentrum och bygger på medlemmarnas egna erfarenheter samt på Socialstyrelsens rapport Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling – En studie av en försöksverksamhet från 2015.

Rikskriscentrums rapport om Partnerkontakt_