Vill ni ansöka om medlemskap i Rikskriscentrum?

Som organisationen strävar vi alltid efter att få fler medlemmar att att anslut sig till oss. Dels i syfte att dela och lära av varandra men även för att vi tillsammans vill driva våra sakfrågor på ett samhällsövergripande plan. Läs mer om vad som krävs för ett medlemskap i Rikskriscentrum